Xorret de Cati

Visita al entorno del Xorret de Cati.